Historie

Tamlovka byl původně pozemek vně městských hradeb, v meandru řeky Cidliny, kde postupně vznikala volnější zástavba se zahradami směrem k Novému Městu a později po ústupu významu opevnění zde vzniká nová městská třída.

Projíždíte-li město Jičín podzámeckou cestou od východu, podél linie původních a z větší části zaniklých hradeb, míjíte velkoryse vztyčené stavby – zámek se zahradou, budovy škol, kino, kde v místě za starým bastionem se náhle otevírá pohled na návrší s řadou zadních fasád historických domů, střech a dominující věží kostela Sv. Ignáce, jejichž zdobné štíty jsou odvráceny na druhou stranu ke kostelu. Dole pod nimi, za hradbami, stojí přízemní domy, rozestoupené od sebe, uprostřed s vjezdem, bránou, dvorem, zahrada pak stoupá vzhůru k hradbám, za nimiž jsou skryté terasy a doslova za-hradní mikrosvěty.

Lze zahlédnout zděný prosklený altán, scéna je nasycena sluncem a vše jakoby graduje do jednoho úběžníku kostelní věže…Takto by se dala líčit cesta i dnes. Jde ale o atmosféru a vjemy ze starých černobílých fotografií se zájezdním hostincem a zbrusu novou městskou třídou, které byly zprvu inspirující pro poznání místa a při promýšlení prostorového konceptu a architektury venkovního prostranství a staveb.

Vizí bylo rozehrát kompozici geometrických fasád, teras a zeleně, světla a světlíků, průhledů a průchodů, historické a současné architektury, krajiny střech nahoře a prostoru nádvoří dole. K tomu bylo zvoleno zastavění pozemku ve tvaru písmene U, avšak v pozici otevírající se do ulice 17.listopadu a přisazené k hradbám.

Výzvou bylo bez sentimentu proměnit vyprázdněnou parcelu a od 90.let asfaltovou plochu parkoviště v historické a hodnotné lokalitě města, s respektem, s poučením, se snahou neporušit stávající hodnoty a vetknout místu v centru Českého ráje současné kvality.

Zásadní a konstruktivní spoluprací stavitele, architekta a zástupců státní a městské správy vzniklo dílo s technologiemi 21. století. Monolitická kostra budov na železobetonových pilotách je opláštěna deskami s minerální vatou, fasádním systémem s trojskly, vybavena podlahovým teplovodním topením, strojním větráním, chlazením a stíněním venkovními roletami.

Záchranným archeologickým výzkumem byly objeveny fragmenty základů historické bašty původních městských hradeb, projekt byl následně upraven a tento nález byl zachován.

Novostavba hotelu v Městské památkové rezervaci Jičín, 200 m od historického centra prezentuje současnou architekturu ve velice zajímavém historickém kontextu a terénu. V zelených stupňovitých plochách střech hotelu jsou prosklené střešní světlíky, které umožňují horní osvětlení sálu a předsálí. V okolí hotelu prochází dochovaná linie původních hradeb – pískovcové zdivo bylo velké části rekonstruováno a pohledově se uplatňuje v garážích a na terasách.

Ing. Arch. Pavel Pršala, architekt